Telefon: 0451-158 53

Välkonsoliderad verksamhet med yrkesskickliga medarbetare

Vi har en samlad hantverks- och yrkeserfarenhet på mer än 200 år.

Vår verkstad är komplett utrustad i takt med moderna metoder för tunn- och mediumplåt bearbetning. Vi kan bl.a: Längd och tvärklippa tunnplåtsband från 1-tonsrullar. Klippa formatplåtar upp till 6,0 mm järnplåt längd 3.200 mm. Stansa, plåtforma, hörnklippa, nibbla, plasmaskära, bocka 1,25 mm:s tjocklek i längd upp till 6.15m, kantpressa upp till 100 ton, automatbocka tunnplåt upp till längd 3.200 mm, rundvalsa med 4-vals, ringbocka med hydralmaskin, svetsa med alla metoder för plåtsortimentet. etc.

Specialitet: Verkstadsarbeten upp till 3.0mm rostfritt, 4,0mm järnplåt och 5,0mm aluminium.

Powered by